Wrzesień 2020

1. Nowości w udzielaniu wsparcia pracodawcom
i przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej
Covid – 19. Udzielanie nowej pomocy publicznej

2. Instrumenty rynku pracy – udzielanie pomocy            kontrahentom PUP. Efektywna aktywizacja
bezrobotnych przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi, 
instrumentów na zmieniającym się rynku pracy – nowe
formy wsparcia tarczy Covid-19

3. Usługi realizowane przez powiatowe Urzędy Pracy 
w ramach tarczy antykryzysowej Covid -19.profesjonalne 
pośrednictwo w obliczu zmieniającej się sytuacji na rynku
pracy

07-09.09.2020r. Zakopane/Zamość 3 dni – 1.790,00 zł
14-16.09.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.790,00 zł
21-23.09.2020r. Zakopane/Zamość 3 dni – 1.790,00 zł
28-30.09.2020r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.790,00 zł

1. Nowości w pracy doradców klienta w 2020 roku. Nowe  zasady przygotowania , realizacji i modyfikacji IPD. Skuteczny warsztat jak pracować z klientem na ścieżce jego rozwoju zawodowego.

2. Doradca klienta – ekspert w skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych w 2020 roku

07-09.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł
14-16.09.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.790,00 zł
21-23.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł
28-30.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł

1. Doradca klienta specjalista w aspekcie wyzwań w 2020  roku. Warsztat dla pośredników pracy, doradców 
zawodowych ,specjalistów ds. rozwoju  zawodowego  oraz  specjalistów ds. programów

2. Nowe kompetencje pośrednika pracy w działaniu 
doradcy klienta indywidualnego oraz  instytucjonalnego –
współpraca z pracodawcami , jednostkami szkoleniowymi.
Ustalenie i prawidłowa  realizacja IPD.

 

07-09.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł
14-16.09.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.790,00 zł
21-23.09.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.790,00 zł
28-30.09.2020r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.790,00 zł

1. Informacja starosty w dobie wymagającego rynku pracownika. Rola doradcy klienta przy przeprowadzeniu testu rynku pracy

2. Zasady organizacji i monitorowania realizacji instrumentów rynku pracy w 2020 roku z uwzględnieniem pomocy de minimis – wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktów  wykonawczych.

3. Narzędzia i techniki służące poprawie jakości wykonywanej pracy pracowników publicznych służb zatrudnienia  w aspekcie aktualnych przepisów prawnych.

07-09.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł
14-16.09.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.790,00 zł
21-23.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł
28-30.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł

1. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy
w urzędzie pracy. Aktualne przepisy prawne i procedury
w 2020 roku

2. Pracownicy rejestracji, ewidencji i świadczeń – współpraca z doradca klienta.Prawidłowy zakres stosowania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy w oparciu o obowiązujące przepisy KPA

3. Aktywizacja osób z niepełnosprawnością – szkolenie skierowane do pracowników rejestracji

07-09.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł
14-16.09.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.790,00 zł
21-23.09.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.790,00 zł
28-30.09.2020r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.790,00 zł

1. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce w 2020 roku. Rejestracja , obsługa cudzoziemców w Polsce (zezwolenie na prace sezonową cudzoziemca, oświadczenie
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi )

2.Legalne zatrudnienie  cudzoziemców w Polsce (pobyt, praca, wnioski, formalności)

07-09.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł
14-16.09.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.790,00 zł
21-23.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł
28-30.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł

1.Instrumenty rynku pracy – udzielanie pomocy kontrahentom PUP oraz efektywna aktywizacja bezrobotnych przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi. Praktyczne aspekty realizacji staży, prac interwencyjnych, robót publicznych

2. Dotacje ,refundacje i inne formy wsparcia dla pracodawców i osób bezrobotnych. Zastosowanie przepisów dotyczących udzielania pomocy DE MINIMIS.

07-09.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł
14-16.09.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.790,00 zł
21-23.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł
28-30.09.2020r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.790,00 zł

1.Zasady organizacji ,monitorowania prawidłowej realizacji instrumentów rynku pracy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2.Skuteczna aktywizacja klientów urzędów ,w tym osób poniżej 30 lat i powyżej 50 roku życia

3.Młody na rynku pracy – walka z bezrobociem. Nowe wyzwania oraz szanse w okresie 2016-2020

07-09.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł
14-16.09.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.790,00 zł
21-23.09.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.790,00 zł
28-30.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł

1.Spółdzielnia socjalna w 2020 roku w świetle zadań Powiatowych Urzędów Pracy na gruncie  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2.Wyposażenie stanowisk pracy dla pracodawców s spółdzielni socjalnych ze środków PFRON. Rozliczenie ,dokumentacja ,pomoc de minimis.

 

07-09.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł
14-16.09.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.790,00 zł
21-23.09.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.790,00 zł
28-30.09.2020r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.790,00 zł
Prawidłowy zakres stosowania przepisów ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w oparciu  o obowiązujące i znowelizowane przepisy KPA w 2020 roku. Ustaw powiązanych i aktów wykonawczych – warsztat praktyczny
07-09.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł
14-16.09.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.790,00 zł
21-23.09.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.790,00 zł
28-30.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł

Procedury administracyjne w PUP w aspekcie nowelizacji KPA oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy – jak prawidłowo wydawać decyzje

07-09.09.2020r. Zakopane/Zamość 3 dni – 1.790,00 zł
14-16.09.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.790,00 zł
21-23.09.2020r. Zamość/Szczawnica 3 dni – 1.790,00 zł
28-30.09.2020r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.790,00 zł

Integracja zespołu pracowniczego. Kompetencje pracowników PUP w zakresie budowania współpracy, umiejętności komunikacyjnych, zażegnanie konfliktów
w grupie pracowników.

07-09.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł
14-16.09.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.790,00 zł
21-23.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł
28-30.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł
Zarządzanie zespołem w firmie  administracji publicznej – doskonalenie kompetencji kierowniczych skutecznego kierownika / menedżera 07-09.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł
14-16.09.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.790,00 zł
21-23.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł
28-30.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł

Podnoszenie kompetencji pracownika Urzędu Pracy – aktualne przepisy Postępowania Administracyjnego oraz Ustawy o Promocji Zatrudnienia

07-09.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł
14-16.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł
21-23.09.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.790,00 zł
28-30.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł

Identyfikacja zawodów wyuczonych i wykonywanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy przy  rejestracji
i w trakcie aktywizacji.

07-09.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł
14-16.09.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.790,00 zł
21-23.09.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.790,00 zł
28-30.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł

Finanse publiczne w 2020 roku. Kompendium obowiązujących przepisów związanych z prowadzeniem publicznej gospodarki finansowej

07-09.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł
14-16.09.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.790,00 zł
21-23.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł
28-30.09.2020r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.790,00 zł

Analiza lokalnego rynku pracy jako narzędzie  planowania działań prozatrudnieniowych i efektywnej  realizacji usług
i instrumentów rynku pracy

07-09.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł
14-16.09.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.790,00 zł
21-23.09.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.790,00 zł
28-30.09.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.790,00 zł