1. Monitorowanie i kontrola prawidłowości i wykorzystywania środków finansowych przyznanych przez PSZ w ramach tarczy antykryzysowej. Organizacja, problem, błędy, kontrola.

2. Nowości w udzielaniu wsparcia pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej
Covid – 19.  Udzielanie nowej pomocy publicznej.

04-06.10.2021r. Zakopane/Szczawnica 3 dni – 1.780,00 zł
12-14.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
19-21.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
21-23.10.2021r. Zakopane/Zamość 3 dni – 1.780,00 zł
26-28.10.2021r. Zakopane/Zamość 3 dni – 1.780,00 zł

1. Usługi realizowane przez powiatowe Urzędy Pracy w ramach tarczy antykryzysowej. Covid -19. Profesjonalne pośrednictwo w obliczu zmieniającej się  sytuacji na rynku pracy.

2. Udzielane pomocy przedsiębiorcom przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy branżowej – COVID  19 z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego w 2021 roku.

04-06.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
12-14.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
19-21.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
21-23.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
26-28.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

1. Doradca klienta instytucjonalnego – specjalista współpracujący z pracodawcą – wymagającym klientem Urzędu Pracy w aspekcie zmian na rynku pracy i COVID-19 w 2021 roku.

2. IPD w 2021 roku. Rola i zadania doradcy klienta. Skuteczny warsztat jak pracować z klientem na ścieżce jego rozwoju.

04-06.10.2021r. Zakopane/Zamość 3 dni – 1.780,00 zł
12-14.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
19-21.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
21-23.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
26-28.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

1. Aktywizacja i adaptacja klienta PUP przez doradcę klienta PUP w odniesieniu do zachodzących zmian na rynku pracy

 

2. Informacja starosty w dobie wymagającego rynku pracownika. Rola doradcy klienta przy przeprowadzeniu testu rynku pracy.

04-06.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
12-14.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
19-21.10.2021r. Zakopane/Wrocław 3 dni – 1.780,00 zł
21-23.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
26-28.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

1. Nowoczesne i skuteczne świadczenie pomocy klientom PUP – warsztat pracy dla pośredników pracy , doradców zawodowych , specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów

 

2. Zasady organizacji i monitorowania realizacji instrumentów rynku pracy w 2021 roku z uwzględnieniem pomocy de minimis – wynikające z ustawy  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktów  wykonawczych

04-06.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
12-14.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
19-21.10.2021r. Zakopane/Zamość 3 dni – 1.780,00 zł
21-23.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
26-28.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

REJESTRACJA

1. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy w urzędzie pracy. Aktualne przepisy prawne i procedury w 2021 roku.

2. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce w 2021 roku. Rejestracja , obsługa cudzoziemców w Polsce (zezwolenie na prace sezonową cudzoziemca, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi )

04-06.10.2021r. Zakopane/Wrocław 3 dni – 1.780,00 zł
12-14.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
19-21.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
21-23.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
26-28.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

1. Cudzoziemcy w PUP a tarcze antykryzysowe – zatrudnienie cudzoziemców w Polsce  w dobie trwającego stanu epidemii oraz unormowań zawartych w tarczach antykryzysowych

2. Pracownicy rejestracji , ewidencji i świadczeń – współpraca z doradca klienta

04-06.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
12-14.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
19-21.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
21-23.10.2021r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.780,00 zł
26-28.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

REALIZACJA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

Skuteczna realizacja ofert pracy i przepisów prawa z tego zakresu. Rekrutacja oraz dobór kandydatów do ofert pracy. Profesjonalizm i nowoczesność w doradztwie zawodowym w 2021 roku.

 

04-06.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
12-14.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
19-21.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
21-23.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
26-28.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
Prawidłowa realizacja instrumentów pracy w 2021 roku. Kompendium praktycznej wiedzy dotyczącej zasad przyznawania i monitorowania zawieranych umów 04-06.10.2021r. Zakopane/Wrocław 3 dni – 1.780,00 zł
12-14.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
19-21.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
21-23.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
26-28.10.2021r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.780,00 zł

Instrumenty rynku pracy – udzielanie pomocy kontrahentom PUP oraz efektywna aktywizacja bezrobotnych przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi. Praktyczne aspekty realizacji staży , prac interwencyjnych, robót publicznych.

04-06.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
12-14.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
19-21.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
21-23.10.2021r. Szczawnica/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
26-28.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

INNE

Stosowanie przepisów KPA w oparciu o realizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z uwzględnieniem przepisów dotyczących funkcjonowania administracji w okresie COVID - 19

04-06.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
12-14.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
19-21.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
21-23.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
26-28.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

Integracja zespołu pracowniczego. Kompetencje pracowników PUP w zakresie budowania współpracy , umiejętności komunikacyjnych ,zażegnanie  konfliktów w grupie pracowników.

04-06.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
12-14.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
19-21.10.2021r. Zakopane/Wrocław 3 dni – 1.780,00 zł
21-23.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
26-28.10.2021r. Zamość/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

Zarządzanie zespołem w firmie  administracji publicznej – doskonalenie kompetencji kierowniczych skutecznego kierownika / menedżera

04-06.10.2021r. Zamość/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
12-14.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
19-21.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
21-23.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
26-28.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

Podnoszenie kompetencji pracownika Urzędu Pracy – aktualne przepisy Postępowania Administracyjnego oraz Ustawy o Promocji Zatrudnienia

 

04-06.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
12-14.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
19-21.10.2021r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.780,00 zł
21-23.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
26-28.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

Identyfikacja zawodów wyuczonych i wykonywanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy przy  rejestracji i w trakcie aktywizacji.

04-06.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
12-14.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
19-21.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
21-23.10.2021r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.780,00 zł
26-28.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

Analiza lokalnego rynku pracy jako narzędzie  planowania działań prozatrudnieniowych i efektywnej  realizacji usług i instrumentów rynku pracy

04-06.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
12-14.10.2021r. Zakopane/Wrocław 3 dni – 1.780,00 zł
19-21.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
21-23.10.2021r. Wrocław/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
26-28.10.2021r. Zakopane/Zamość 3 dni – 1.780,00 zł
Analiza lokalnego rynku pracy jako narzędzie planowania działań prozatrudnieniowych i efektywnej realizacji usług i instrumentów rynku pracy 04-06.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
12-14.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
19-21.10.2021r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.780,00 zł
21-23.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
26-28.10.2021r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł