Grudzień 2022

1. Krajowy plan odbudowy drogowskazem
nowych rozwiązań wobec wyzwań stojących
przed polską polityką rynku pracy – kierunki
planowanych reform i zmian przepisów.

2. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce
w dobie trwającego stanu epidemii
z uwzględnieniem zmian w 2022 r.

05-07.12.2022r. Zamość/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł
12-14.12.2022r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.150,00 zł
14-16.12.2022r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.150,00 zł
19-21.12.2022r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 2.150,00 zł

Zmiany w przepisach dotyczących zatrudnienia cudzoziemców a procedura administracyjna przy wydawaniu zezwolenia na pracę sezonową i oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom. Praktyka problemy  interpretacyjne – aktualny stan prawny.

 

 

05-07.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł
12-14.12.2022r. Zamość 3 dni – 2.150,00 zł
14-16.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł
19-21.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł

Publiczne służby zatrudnienia – zadania, zmiany, funkcjonowanie po pandemii COVID-19. Organizacja i funkcjonowanie publicznych służb zatrudnienia w rzeczywistości post-pandemicznej – sytuacja na rynku pracy, aktywizacja bezrobotnych, pomoc dla pracodawców, przewidywane zmiany przepisów.

 

05-07.12.2022r. Wrocław 3 dni – 2.150,00 zł
12-14.12.2022r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.150,00 zł
14-16.12.2022r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.150,00 zł
19-21.12.2022r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 2.150,00 zł

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 2022 r. – problematyka interpretacyjna według aktualnych przepisów.

05-07.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł
12-14.12.2022r. Toruń 3 dni – 2.150,00 zł
14-16.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł
19-21.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł

Efektywna realizacja usług Publicznych Służb Zatrudnienia w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – warsztat pracy dla pracowników PUP, pośredników, doradców zawodowych, doradców klienta i specjalistów ds. rozwoju zawodowego. Skuteczna aktywizacja bezrobotnych, pomoc dla pracodawców i przewidywane zmiany przepisów.

05-07.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł
12-14.12.2022r. Zamość 3 dni – 2.150,00 zł
14-16.12.2022r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.150,00 zł
19-21.12.2022r. Kazimierz Dolny 3 dni – 2.150,00 zł
Proces aktywizacji różnych grup klientów w urzędzie pracy. Indywidualny Plan Działania – tworzenie i realizacja - warsztaty.

05-07.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł
12-14.12.2022r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.150,00 zł
14-16.12.2022r. Wocław 3 dni – 2.150,00 zł
19-21.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł

1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
w odniesieniu do zadań realizowanych przez
powiatowe urzędy pracy.

2. Ochrona Danych Osobowych(RODO).
Zasady-Praktyka - Komentarz.

05-07.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł
12-14.12.2022r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.150,00 zł
14-16.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł
19-21.12.2022r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 2.150,00 zł

1. Skutki psychologiczne funkcjonowania
w realiach pandemii. Wsparcie psychologiczne
dla pracowników.

2. Procedury realizacji instrumentów rynku
pracy w 2022 roku z uwzględnieniem zagadnień związanych z udzielaniem pomocy DE MINIMIS
oraz zwrotu środków nienależnie wykorzystanych.

05-07.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł
12-14.12.2022r. Toruń/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.150,00 zł
14-16.12.2022r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.150,00 zł
19-21.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł

1. Pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe
a skuteczna realizacja instrumentów rynku
pracy w dobie zwalczania skutków pandemii.

2. Rola i zadania doradcy klienta indywidualnego
i instytucjonalnego w zakresie świadczenia
pomocy klientom UP w związku z nowymi
zadaniami w zwalczaniu skutków pandemii

3. Indywidualny Plan działania w praktyce
- planowanie, realizacja i dokumentowanie zadań
zgodnie z ustawą  o promocji (...).
Identyfikacja, analiza umiejętności i kompetencji.

05-07.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł
12-14.12.2022r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.150,00 zł
14-16.12.2022r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.150,00 zł
19-21.12.2022r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 2.150,00 zł

1. Praca doradcy indywidualnego
i instytucjonalnego w aspekcie wyzwań w 2022 r.
z uwzględnieniem zadań związanych z obsługa
tarczy antykryzysowej. Świadczenie
profesjonalnej pomocy oraz skuteczna
obsługa klientów PUP. Warsztat pracy dla
pośredników pracy, doradców zawodowych
specjalistów ds. rozwoju  zawodowego  oraz
specjalistów ds. programów

2. Skuteczny pośrednik / doradca klienta
– profesjonalny specjalista współpracujący.

05-07.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł
12-14.12.2022r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.150,00 zł
14-16.12.2022r. Zamość/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.150,00 zł
19-21.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł

REJESTRACJA:

1. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących
pracy w urzędzie pracy. Aktualne przepisy
prawne i procedury w 2022 roku.

2. Pracownicy rejestracji , ewidencji i świadczeń
– współpraca z doradcą klienta.

05-07.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł
12-14.12.2022r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.150,00 zł
14-16.12.2022r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.150,00 zł
19-21.12.2022r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 2.150,00 zł

REALIZACJA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY:

1. Skuteczna realizacja ofert pracy i przepisów
prawa z tego zakresu. Rekrutacja oraz dobór
kandydatów do ofert pracy.

2. Profesjonalizm i nowoczesność w doradztwie
zawodowym w 2022 roku.

05-07.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł
12-14.12.2022r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.150,00 zł
14-16.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł
19-21.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł

Instrumenty rynku pracy – udzielanie pomocy kontrahentom PUP oraz efektywna aktywizacja bezrobotnych przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi. Praktyczne aspekty realizacji staży, prac interwencyjnych, robót publicznych.

05-07.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł
12-14.12.2022r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.150,00 zł
14-16.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł
19-21.12.2022r. Zamość 3 dni – 2.150,00 zł

INNE:

Stosowanie przepisów KPA w oparciu o realizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z uwzględnieniem przepisów dotyczących funkcjonowania administracji w okresie COVID - 19.

05-07.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł
12-14.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł
14-16.12.2022r. Zamość/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.150,00 zł
19-21.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł

Integracja zespołu pracowniczego. Kompetencje pracowników PUP w zakresie budowania współpracy, umiejętności komunikacyjnych, zażegnanie  konfliktów w grupie pracowników.

05-07.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł
12-14.12.2022r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.150,00 zł
14-16.12.2022r. Zakopane/Kraków/Wrocław 3 dni – 2.150,00 zł
19-21.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł

1. Zarządzanie zespołem w firmie  administracji
publicznej – doskonalenie kompetencji kierowniczych skutecznego kierownika / menedżera.

2. Podnoszenie kompetencji pracownika Urzędu
Pracy – aktualne przepisy Postępowania
Administracyjnego oraz Ustawy o Promocji
Zatrudnienia.

05-07.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł
12-14.12.2022r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.150,00 zł
14-16.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł
19-21.12.2022r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 2.150,00 zł

Analiza lokalnego rynku pracy jako narzędzie  planowania działań prozatrudnieniowych i efektywnej  realizacji usług i instrumentów rynku pracy.

05-07.12.2022r. Zakopane/Wrocław 3 dni – 2.150,00 zł
12-14.12.2022r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.150,00 zł
14-16.12.2022r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 2.150,00 zł
19-21.12.2022r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.150,00 zł