Styczeń 2023

1. Publiczne służby zatrudnienia w Polsce – wczoraj,
dziś i jutro.
Szkolenie/konferencja z okazji 104 lat
istnienia PSZ.

2. Aktywizacja zawodowa klientów na podstawie projektu ustawy o aktywności zawodowej - omówienie nowych sposobów pracy z klientem urzędu pracy.

3. Ustawa o zatrudnieniu cudzoziemców – omówienie artykułów projektu.

16-18.01.2023r. Zakopane/Wrocław 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
30.01-01.02.2023r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 2.290,00 zł

1.Nowoczesna metoda pracy z osobami bezrobotnymi. Nowatorska metoda pracy z klientem indywidualnym oraz grupą

2.Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacji IPD. Prawidłowe ustalenie, monitorowanie i modyfikowanie Indywidualnego Planu działania.

16-18.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.01.2023r. Zakopane/Szczawnica 3 dni – 2.290,00 zł
30.01-01.02.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł

1.Indywidualny Plan działania w 2023 roku – prawidłowa realizacja i monitoring droga do zatrudnienia klientów PUP

2.Doradca klienta jako ekspert w zakresie zindywidualizowanej pomocy dla klientów PUP w 2023 roku. Pośrednictwo, poradnictwo współpraca z pracodawcą

 

16-18.01.2023r. Zakopane/Toruń 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
30.01-01.02.2023r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 2.290,00 zł

Diagnoza kompetencji zawodowych, analiza mocnych i słabych stron klientów PUP- podstawowy element aktywizacji oraz sporządzanie IPD

 

16-18.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
30.01-01.02.2023r. Zakopane/Szczawnica 3 dni – 2.290,00 zł

Profesjonalny doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego. Praktyczne warsztaty podwyższające  kompetencje i umiejętności pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

 

16-18.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.01.2023r. Zakopane/Wrocław 3 dni – 2.290,00 zł
30.01-01.02.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł

Zarządzanie komórką organizacyjną w urzędach pracy. Strategia promocji a działania pośrednictwa pracy.  Motywowanie pracowników. Okresowa ocena pracowników urzędów pracy

16-18.01.2023r. Zakopane/Szczawnica 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.01.2023r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 2.290,00 zł
30.01-01.02.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł

Aktywizacja i rozwój klientów PUP do 30 roku życia i  powyżej 50 roku życia. Ścieżki aktywizacji z IPD. Warsztaty udzielania wsparcia pracodawcom zatrudniającym  bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku życia

16-18.01.2023r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
30.01-01.02.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł

Warsztat dla doradców klienta, organizacja pracy na stanowisku w 2023 r. Ustalenie profilu pomocy dla bezrobotnego, IPD, formy wsparcia w ramach I, II, III profilu w myśl Ustawy

16-18.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.01.2023r. Zakopane/Szczawnica 3 dni – 2.290,00 zł
30.01-01.02.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł

Innowacyjne metody analizy rynku pracy na potrzeby prozatrudnieniowe klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego

 

16-18.01.2023r. Zakopane/Szczawnica 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
30.01-01.02.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł

Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. Efektywność w działaniu doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu w 2023 roku”

16-18.01.2023r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
30.01-01.02.2023r. Kazimierz Dolny/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł

REALIZACJA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

1.Działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach programu Aktywizacja i Integracja

2.Krajowy Fundusz szkoleniowy, bony szkoleniowe, umowy trójstronne oraz zmiany w warunkach prowadzenia usług szkoleniowych przez PUP

16-18.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
30.01-01.02.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł

1.Zasady organizacji, monitorowania prawidłowej realizacji instrumentów  rynku pracy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

2.Dotacje, refundacje i inne formy wsparcia dla pracodawców i osób bezrobotnych. Zastosowanie przepisów dotyczących udzielania pomocy DE MINIMIS

16-18.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
30.01-01.02.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł

Praktyczne warsztaty w zakresie realizacji wybranych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia

16-18.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
30.01-01.02.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł

REJESTRACJA , EWIDENCJA I ŚWIADCZENIA DLA BEZROBOTNYCH / POSZUKUJĄCYCH PRACY / CUDZOZIEMCÓW

1.Prawne aspekty elektronicznej rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. Odpowiedzialność pracowników działu rejestracji, ewidencji i świadczeń, ich wpływ na właściwe funkcjonowanie urzędu.

16-18.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
30.01-01.02.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł

Pracownicy rejestracji, ewidencji i świadczeń – współpraca z doradcą klienta

 

16-18.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
30.01-01.02.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł

NIEPEŁNOSPRAWNI

Aktywizacja osób z niepełnosprawnością – szkolenie skierowane do pracowników rejestrujących oraz CAZ

16-18.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
30.01-01.02.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł

INNE

Ochrona danych osobowych w PUP

16-18.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
30.01-01.02.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł

Prawidłowy zakres stosowania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w oparciu o obowiązujące przepisy KPA

16-18.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
30.01-01.02.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł

Umiejętności interpersonalne. Praktyki dobrego managera. Motywowanie i ocena pracowników oraz zarządzanie zespołem

16-18.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
30.01-01.02.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł

Sekretariat urzędu Pracy w praktyce realizacja ustawy o promocji zatrudnienia

16-18.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
30.01-01.02.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł

Pracowni działu organizacyjno – administracyjnego w Urzędzie Pracy

16-18.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
30.01-01.02.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł

Zarządzanie zespołem w firmie/ administracji publicznej – doskonalenie kompetencji kierowniczych skutecznego kierownika /managera

16-18.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
23-25.01.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł
30.01-01.02.2023r. Zakopane/Kraków 3 dni – 2.290,00 zł