Luty 2024

Realizacja zadań przez dział rejestracji,
ewidencji i świadczeń w 2024 roku.
Organizacja pracy, procedury, dokumentacja, wydawanie decyzji administracyjnych.

 

07-09.02.2024r. Zamość/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł
14-16.02.2024r. Zakopane 3 noclegi – 2.400,00 zł
19-21.02.2024r. Zakopane/Szczawnica 3 noclegi – 2.400,00 zł
26-28.02.2024r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 noclegi – 2.400,00 zł

Profesjonalny doradca klienta, pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego - skuteczna i nowoczesna pomoc, udzielanie wsparcia klientom PUP.
Doskonalenie umiejętności i kompetencji pracowników
Urzędów Pracy w zakresie realizowanych zadań.

07-09.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł
14-16.02.2024r. Zamość 3 noclegi – 2.400,00 zł
19-21.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł
26-28.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł

E-Doręczenia -aspekty merytoryczne,
stosowanie oraz obsługa w systemie
Publicznych Służb Zatrudnienia.

07-09.02.2024r. Wrocław 3 noclegi – 2.400,00 zł
14-16.02.2024r. Zakopane 3 noclegi – 2.400,00 zł
19-21.02.2024r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 noclegi – 2.400,00 zł
26-28.02.2024r. Kazimierz Dolny 3 noclegi – 2.400,00 zł

Pracownik PUP jako kompetentny i godny zaufania partner w procesie poszukiwania zatrudnienia. Metody motywowania klientów do powrotu na rynek pracy.

07-09.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł
14-16.02.2024r. Toruń 3 noclegi – 2.400,00 zł
19-21.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł
26-28.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł

Efektywna realizacja usług Publicznych Służb Zatrudnienia w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – warsztat pracy dla pracowników PUP, pośredników, doradców zawodowych, doradców klienta
i specjalistów ds. rozwoju zawodowego. Skuteczna aktywizacja bezrobotnych, pomoc dla pracodawców
i przewidywane zmiany przepisów.

07-09.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł
14-16.02.2024r. Zamość 3 noclegi – 2.400,00 zł
19-21.02.2024r. Szczawnica 3 noclegi – 2.400,00 zł
26-28.02.2024r. Kazimierz Dolny 3 noclegi – 2.400,00 zł
Świadoma i skuteczna komunikacja interpersonalna
w zespole pracowniczym. Rola i znaczenie kompetencji osobistych i społecznych we współpracy z klientem
Urzędu Pracy.
07-09.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł
14-16.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł
19-21.02.2024r. Wrocław 3 noclegi – 2.400,00 zł
26-28.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł

Profesjonalna współpraca z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy w ujęciu obowiązujących
przepisów.

07-09.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł
14-16.02.2024r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 noclegi – 2.400,00 zł
19-21.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł
26-28.02.2024r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 noclegi – 2.400,00 zł

Niedobory pracowników w Unii Europejskiej.
Zmiany w zakresie przepisów prawa. Imigranci zarobkowi w Polsce. Cudzoziemiec w Urzędzie
Pracy - usługi, instrumenty, programy, aktualna sytuacja i bieżące problemy związane
z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce.

07-09.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł
14-16.02.2024r. Toruń/Kraków/Szczawnica 3 noclegi – 2.400,00 zł
19-21.02.2024r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 noclegi – 2.400,00 zł
26-28.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł

Zatrudnienie cudzoziemców w Powiatowych Urzędach Pracy w 2024 roku. Najnowsze
propozycje zmian w przepisach dot. dostępu
do polskiego rynku pracy.

07-09.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł
14-16.02.2024r. Kraków/Zakopane 3 noclegi – 2.400,00 zł
19-21.02.2024r. Zakopane 3 noclegi – 2.400,00 zł
26-28.02.2024r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 noclegi – 2.400,00 zł

Projektowanie usług i instrumentów rynku pracy
w oparciu o rozpoznane potrzeby lokalnego rynku
pracy z wykorzystaniem obowiązujących regulacji ustawowych.

07-09.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł
14-16.02.2024r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 noclegi – 2.400,00 zł
19-21.02.2024r. Zamość/Kraków/Szczawnica 3 noclegi – 2.400,00 zł
26-28.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł

Kompetencje cyfrowe rozwiązania ustawowe oraz innowacyjne podejście w praktyce Urzędu Pracy. Wykorzystanie metod, technik i narzędzi poradnictwa zawodowego w aktywizacji klientów PUP.

07-09.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł
14-16.02.2024r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 noclegi – 2.400,00 zł
19-21.02.2024r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 noclegi – 2.400,00 zł
26-28.02.2024r. Zamość 3 noclegi – 2.400,00 zł

Urząd Pracy dla pracodawcy i przedsiębiorcy.
Usługi i instrumenty skierowane do pracodawców
i przedsiębiorców na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

07-09.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł
14-16.02.2024r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 noclegi – 2.400,00 zł
19-21.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł
26-28.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł

Świadczenie skutecznej i nowoczesnej pomocy
oraz udzielanie profesjonalnego wsparcia
na rzecz klientów PUP.

07-09.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł
14-16.02.2024r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 noclegi – 2.400,00 zł
19-21.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł
26-28.02.2024r. Zamość 3 noclegi – 2.400,00 zł

Współpraca międzystanowiskowa w CAZ w 2024  – nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian
na rynku pracy.  Praktyczne  korzystanie
z technologii informatycznych –  cyberbezpieczeństwo w realizacji
zadań Urzędu Pracy. Nabywanie kompetencji cyfrowych przez pracowników PUP. 
Współpraca z pracodawcami –  nowe formy
wsparcia i aktywizacji.

07-09.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł
14-16.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł
19-21.02.2024r. Zamość 3 noclegi – 2.400,00 zł
26-28.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł

RODO w  Urzędzie Pracy -  dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych.

07-09.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł
14-16.02.2024r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 noclegi – 2.400,00 zł
19-21.02.2024r. Zakopane/Kraków/Wrocław 3 noclegi – 2.400,00 zł
26-28.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł

KPA w praktyce Powiatowego Urzędu Pracy.

07-09.02.2024r. Wrocław 3 noclegi – 2.400,00 zł
14-16.02.2024r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 noclegi – 2.400,00 zł
19-21.02.2024r. Zakopane/Kraków 3 noclegi – 2.400,00 zł
26-28.02.2024r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 noclegi – 2.400,00 zł

RADA RYNKU PRACY !

 

Wojewódzkie i Powiatowe Rady Rynku Pracy
– wpływ na regionalny i lokalny rynek pracy.

07-09.02.2024r. Zakopane/Wrocław 3 noclegi – 2.400,00 zł
14-16.02.2024r. /Kraków/Szczawnica 3 noclegi – 2.400,00 zł
19-21.02.2024r. Zakopane/Kraków/Poznań 3 noclegi – 2.400,00 zł
26-28.02.2024r. Kazimierz Dolny/Toruń 3 noclegi – 2.400,00 zł