Marzec 2020

DORADCA KLIENTA, POŚREDNIK PRACY, DORADCA ZAWODOWY

Nowości w pracy doradców klienta w 2020 roku- nowe zasady przygotowania, realizacji 
i modyfikacji IPD. Skuteczny warsztat jak pracować z klientem na ścieżce jego rozwoju zawodowego.

02-04.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
09-11.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
16-18.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
23-25.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
30.03-01.04.2020r. Zakopane/Zamość 3 dni – 1.780,00 zł
Nowości w zakresie IPD i ustawy o promocji zatrudnienia.
Indywidualny Plan Działania. Planowanie
przygotowanie, realizacja, warunki zakończenia
na podstawie nowych przepisów.
02-04.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
09-11.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
16-18.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
23-25.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
30.03-01.04.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

1. Doradca klienta- ekspert w skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych w 2020 roku.

2. Doradca klienta specjalistą w aspekcie wyzwań w 2020 roku. Warsztat dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów.

02-04.03.2020r. Zakopane/Zamość 3 dni – 1.780,00 zł
09-11.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
16-18.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
23-25.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
30.03-01.04.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

1. Nowe kompetencje pośrednika pracy w działaniu doradcy klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego - współpraca z pracodawcami, jednostkami szkoleniowymi. Ustalenie i prawidłowa realizacja IPD.

2. Informacja starosty w dobie wymagającego rynku pracownika. Rola doradcy klienta przy przeprowadzeniu testu rynku pracy.

02-04.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
09-11.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
16-18.03.2020r. Zakopane/Wrocław 3 dni – 1.780,00 zł
23-25.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
30.03-01.04.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

1. Zasady organizacji i monitorowania realizacji instrumentów rynku pracy w 2020 roku z uwzględnieniem pomocy de minimis - wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktów wykonawczych.

2. Narzędzia i techniki służące poprawie jakości wykonywanej pracy pracowników publicznych służb zatrudnienia w aspekcie aktualnych aktów prawnych - kompendium wiedzy na 2020 rok.

 

02-04.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
09-11.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
16-18.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
23-25.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
30.03-01.04.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

REJESTRACJA

Spółdzielnia socjalna w 2020 roku w świetle zadań Powiatowych Urzędów Pracy na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

02-04.03.2020r. Zakopane/Wrocław 3 dni – 1.780,00 zł
09-11.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
16-18.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
23-25.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
30.03-01.04.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
Wyposażenie stanowisk pracy dla pracodawców, spółdzielni socjalnych ze środków PFRON. Rozliczenie, dokumentacja, pomoc de minimis. 02-04.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
09-11.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
16-18.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
23-25.03.2020r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.780,00 zł
30.03-01.04.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy w urzędzie pracy. Aktualne przepisy prawne i procedury w 2020 roku. 02-04.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
09-11.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
16-18.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
23-25.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
30.03-01.04.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2020 roku. Rejestracja, obsługa cudzoziemców w Polsce (zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) 02-04.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
09-11.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
16-18.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
23-25.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
30.03-01.04.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

1. Legalne zatrudnienie cudzoziemców w Polsce (pobyt, praca, wnioski, formalności) w 2020 roku

2. Pracownicy rejestracji, ewidencji i świadczeń - współpraca z doradcą klienta.

3. Prawidłowy zakres stosowania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w oparciu o obowiązujące przepisy KPA.

02-04.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
09-11.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
16-18.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
23-25.03.2020r. Szczawnica/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
30.03-01.04.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

REALIZACJA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

1. Dotacje, refundacje i inne formy wsparcia dla pracodawców i osób bezrobotnych. Zastosowanie przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis

2. Zasady organizacji, monitorowania prawidłowej realizacji instrumentów rynku pracy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

02-04.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
09-11.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
16-18.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
23-25.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
30.03-01.04.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

1. Skuteczna aktywizacja klientów urzędów, w tym osób poniżej 30 roku życia i powyżej 50 roku życia.

2. Młody na rynku pracy - walka z bezrobociem. Nowe wyzwania oraz szanse w okresie 2016-2020.

02-04.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
09-11.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
16-18.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
23-25.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
30.03-01.04.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

NIEPEŁNOSPRAWNI

Aktywizacja osób z niepełnosprawnością - szkolenie skierowane do pracowników rejestrujących oraz CAZ.

02-04.03.2020r. Zamość/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
09-11.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
16-18.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
23-25.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
30.03-01.04.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

INNE

1. Prawidłowy zakres stosowania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w oparciu o obowiązujące i znowelizowane przepisy KPA w 2020 roku. Ustaw powiązanych i aktów wykonawczych - warsztat praktyczny.

2. Procedury administracyjne w PUP w aspekcie nowelizacji KPA oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy - jak prawidłowo wydawać decyzje w praktyce urzędu pracy - praktyczne wskazówki.

02-04.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
09-11.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
16-18.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
23-25.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
30.03-01.04.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

1. Integracja zespołu pracowniczego. Kompetencje pracowników PUP w zakresie budowania współpracy, umiejętności komunikacyjnych, zażegnanie konfliktów w grupie pracowników

2. Zarządzanie zespołem w firmie/administracji publicznej - doskonalenie kompetencji kierowniczych skutecznego kierownika/managera

3. Podnoszenie kompetencji pracownika Urzędu Pracy -aktualne przepisy Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o promocji zatrudnienia

02-04.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
09-11.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
16-18.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
23-25.03.2020r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.780,00 zł
30.03-01.04.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

1. Identyfikacja zawodów wyuczonych i wykonywanych, osób bezrobotnych i poszukujących pracy przy rejestracji i w trakcie aktywizacji.

2. Finanse publiczne w 2020 roku. Kompendium obowiązujących przepisów związanych z prowadzeniem publicznej gospodarki finansowej

02-04.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
09-11.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
16-18.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
23-25.03.2020r. Wrocław/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
30.03-01.04.2020r. Zakopane/Zamość 3 dni – 1.780,00 zł
Analiza lokalnego rynku pracy jako narzędzie planowania działań prozatrudnieniowych i efektywnej realizacji usług i instrumentów rynku pracy 02-04.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
09-11.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
16-18.03.2020r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.780,00 zł
23-25.03.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
30.03-01.04.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł