DORADCA KLIENTA, POŚREDNIK PRACY, DORADCA ZAWODOWY

Nowości w pracy doradców klienta w 2020 roku- nowe zasady przygotowania, realizacji 
i modyfikacji IPD. Skuteczny warsztat jak pracować z klientem na ścieżce jego rozwoju zawodowego.

 

04-06.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
11-13.05.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.780,00 zł
18-20.05.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.780,00 zł
25-27.05.2020r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.780,00 zł

Doradca klienta - ekspert w skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych w 2020 roku.

 

04-06.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
11-13.05.2020r. Zamość 3 dni – 1.780,00 zł
18-20.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
25-27.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

Doradca klienta specjalistą w aspekcie wyzwań 
w 2020 roku. Warsztat dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów.

04-06.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
11-13.05.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.780,00 zł
18-20.05.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.780,00 zł
25-27.05.2020r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.780,00 zł

Nowe kompetencje pośrednika pracy w działaniu doradcy klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego - współpraca z pracodawcami, jednostkami szkoleniowymi. Ustalenie 
i prawidłowa realizacja IPD.

04-06.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
11-13.05.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.780,00 zł
18-20.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
25-27.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

Informacja starosty w dobie wymagającego rynku pracownika. Rola doradcy klienta przy przeprowadzeniu testu rynku pracy.

04-06.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
11-13.05.2020r. Zamość 3 dni – 1.780,00 zł
18-20.05.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.780,00 zł
25-27.05.2020r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.780,00 zł
Zasady organizacji i monitorowania realizacji instrumentów rynku pracy w 2020 roku z uwzględnieniem pomocy 
de-minimis -wynikające 
z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktów wykonawczych.

04-06.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
11-13.05.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.780,00 zł
18-20.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
25-27.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
Narzędzia i techniki służące poprawie jakości wykonywanej pracy pracowników publicznych służb zatrudnienia w aspekcie aktualnych aktów prawnych. Kompendium wiedzy na 2020 rok. 04-06.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
11-13.05.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.780,00 zł
18-20.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
25-27.05.2020r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.780,00 zł
Nowości w zakresie IPD i ustawy o promocji zatrudnienia. Indywidualny Plan Działania. Planowanie, przygotowanie, realizacja i warunki zakończenia na podstawie nowych przepisów. 04-06.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
11-13.05.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.780,00 zł
18-20.05.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.780,00 zł
25-27.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

REALIZACJA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

Dotacje, refundacje i inne formy wsparcia dla pracodawców i osób bezrobotnych. Zastosowanie przepisów dotyczących udzielenia pomocy DE MINIMIS

04-06.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
11-13.05.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.780,00 zł
18-20.05.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.780,00 zł
25-27.05.2020r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.780,00 zł
Zasady organizacji, monitorowania prawidłowej realizacji instrumentów rynku pracy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 04-06.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
11-13.05.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.780,00 zł
18-20.05.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.780,00 zł
25-27.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

Skuteczna aktywizacja klientów urzędów, w tym osób poniżej 30 roku życia i powyżej 50 roku życia

04-06.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
11-13.05.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.780,00 zł
18-20.05.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.780,00 zł
25-27.05.2020r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.780,00 zł

Młody na rynku pracy - walka z bezrobociem. Nowe wyzwania oraz szanse w okresie 2016-2020.

04-06.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
11-13.05.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.780,00 zł
18-20.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
25-27.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

REJESTRACJA , EWIDENCJA I ŚWIADCZENIA DLA BEZROBOTNYCH / POSZUKUJĄCYCH PRACY / CUDZOZIEMCÓW

1.Spółdzielnia socjalna w 2020 roku w świetle zadań Powiatowych Urzędów Pracy w gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2.Wyposażenie stanowisk pracy dla pracodawców spółdzielni socjalnych ze środków PEFRON. Rozliczenie, dokumentacja, pomoc de minimis.

04-06.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
11-13.05.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.780,00 zł
18-20.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
25-27.05.2020r. Zamość 3 dni – 1.780,00 zł

1. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy w urzędzie pracy. Aktualne przepisy prawne i procedury w 2020 roku.

2. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce w 2020 roku. Rejestracja, obsługa cudzoziemców (zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców)

3. Legalne zatrudnianie cudzoziemców w Polsce (pobyt, praca, wnioski, formalności) w 2020 roku.

04-06.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
11-13.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
18-20.05.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.780,00 zł
25-27.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

1.Pracownicy rejestracji, ewidencji i świadczeń – współpraca z doradcą klienta

2.Prawidłowy zakres stosowania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w oparciu o obowiązujące przepisy KPA

04-06.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
11-13.05.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.780,00 zł
18-20.05.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.780,00 zł
25-27.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł

NIEPEŁNOSPRAWNI

Aktywizacja osób z niepełnosprawnością – szkolenie skierowane do pracowników rejestrujących oraz CAZ

04-06.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
11-13.05.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.780,00 zł
18-20.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
25-27.05.2020r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.780,00 zł

INNE

1.Prawidłowy zakres stosowania przepisów 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w oparciu o obowiązujące i znowelizowane przepisy KPA w 2020 roku. Ustaw powiązanych i aktów wykonawczych - warsztat praktyczny.

2. Procedury administracyjne w PUP w aspekcie nowelizacji KPA oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy - jak prawidłowo wydawać decyzje w praktyce urzędu pracy - praktyczne wskazówki.

3.Integracja zespołu pracowniczego. Kompetencje pracowników PUP w zakresie budowania współpracy, umiejętności komunikacyjnych, zażegnanie konfliktów 
w grupie pracowników.

4.Podnoszenie kompetencji pracownika Urzędu Pracy - aktualne przepisy Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o promocji zatrudnienia

5. Identyfikacja zawodów wyuczonych 
i wykonywanych osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy przy rejestracji
i w trakcie aktywizacji.

6. Zarządzanie zespołem w firmie/ administracji publicznej – doskonalenie kompetencji kierowniczych skutecznego kierownika /mangera

7. Finanse publiczne w 2020 roku. Kompendium obowiązujących przepisów związanych 
z prowadzeniem publicznej gospodarki finansowej.

8. Analiza lokalnego rynku pracy jako narzędzie planowania działań prozatrudnieniowych 
i efektywnej realizacji usług i instrumentów rynku pracy.

04-06.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł
11-13.05.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.780,00 zł
18-20.05.2020r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.780,00 zł
25-27.05.2020r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.780,00 zł