DORADCA KLIENTA, POŚREDNIK PRACY, DORADCA ZAWODOWY

1.Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce w 2018 roku. Rejestracja, obsługa cudzoziemców w Polsce  (zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)

2.Nowelizacja KPA. Omówienie zastosowanie narzędzi w obrębie postępowania administracyjnego.

04-06.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł
11-13.06.2018r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.680,00 zł
18-20.06.2018r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.680,00 zł
25-27.06.2018r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.680,00 zł

1.Nowoczesna metoda pracy z osobami bezrobotnymi. Nowatorska metoda pracy z klientem indywidualnym oraz grupą

2.Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacji IPD. Prawidłowe ustalenie, monitorowanie i modyfikowanie Indywidualnego Planu działania.

04-06.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł
11-13.06.2018r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.680,00 zł
18-20.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł
25-27.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł

1.Indywidualny Plan działania w 2018 roku – prawidłowa realizacja i monitoring droga do zatrudnienia klientów PUP

2.Doradca klienta jako ekspert w zakresie zindywidualizowanej pomocy dla klientów PUP w 2018 roku. Pośrednictwo, poradnictwo współpraca z pracodawcą

 

04-06.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł
11-13.06.2018r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.680,00 zł
18-20.06.2018r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.680,00 zł
25-27.06.2018r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.680,00 zł

Diagnoza kompetencji zawodowych, analiza mocnych i słabych stron klientów PUP- podstawowy element aktywizacji oraz sporządzanie IPD

04-06.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł
11-13.06.2018r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.680,00 zł
18-20.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł
25-27.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł

Profesjonalny doradca klienta indywidualnego i instytucjonalnego. Praktyczne warsztaty podwyższające  kompetencje i umiejętności pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

 

04-06.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł
11-13.06.2018r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.680,00 zł
18-20.06.2018r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.680,00 zł
25-27.06.2018r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.680,00 zł
Zarządzanie komórką organizacyjną w urzędach pracy. Strategia promocji a działania pośrednictwa pracy.  Motywowanie pracowników. Okresowa ocena pracowników urzędów pracy 04-06.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł
11-13.06.2018r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.680,00 zł
18-20.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł
25-27.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł
Aktywizacja i rozwój klientów PUP do 30 roku życia i  powyżej 50 roku życia. Ścieżki aktywizacji z IPD. Warsztaty udzielania wsparcia pracodawcom zatrudniającym  bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku życia 04-06.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł
11-13.06.2018r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.680,00 zł
18-20.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł
25-27.06.2018r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.680,00 zł
Warsztat dla doradców klienta, organizacja pracy na stanowisku w 2018 r. Ustalenie profilu pomocy dla bezrobotnego, IPD, formy wsparcia w ramach I, II, III profilu w myśl Ustawy 04-06.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł
11-13.06.2018r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.680,00 zł
18-20.06.2018r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.680,00 zł
25-27.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł

Innowacyjne metody analizy rynku pracy na potrzeby prozatrudnieniowe klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego

04-06.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł
11-13.06.2018r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.680,00 zł
18-20.06.2018r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.680,00 zł
25-27.06.2018r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.680,00 zł
Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych. Efektywność w działaniu doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu w 2018 roku” - NOWOŚĆ 04-06.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł
12-14.03.2018r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.680,00 zł
18-20.06.2018r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.680,00 zł
25-27.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł

REALIZACJA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

1.Działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach programu Aktywizacja i Integracja

2.Krajowy Fundusz szkoleniowy, bony szkoleniowe, umowy trójstronne oraz zmiany w warunkach prowadzenia usług szkoleniowych przez PUP

04-06.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł
11-13.06.2018r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.680,00 zł
18-20.06.2018r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.680,00 zł
25-27.06.2018r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.680,00 zł

1.Zasady organizacji, monitorowania prawidłowej realizacji instrumentów  rynku pracy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

2.Dotacje, refundacje i inne formy wsparcia dla pracodawców i osób bezrobotnych. Zastosowanie przepisów dotyczących udzielania pomocy DE MINIMIS

04-06.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł
11-13.06.2018r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.680,00 zł
18-20.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł
25-27.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł
Praktyczne warsztaty w zakresie realizacji wybranych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia 04-06.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł
11-13.06.2018r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.680,00 zł
18-20.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł
25-27.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł

REJESTRACJA , EWIDENCJA I ŚWIADCZENIA DLA BEZROBOTNYCH / POSZUKUJĄCYCH PRACY / CUDZOZIEMCÓW

1.Prawne aspekty elektronicznej rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. Odpowiedzialność pracowników działu rejestracji, ewidencji i świadczeń, ich wpływ na właściwe funkcjonowanie urzędu.

04-06.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł
11-13.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł
18-20.06.2018r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.680,00 zł
25-27.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł

1.Pracownicy rejestracji, ewidencji i świadczeń – współpraca z doradcą klienta

2.Prawidłowy zakres stosowania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w oparciu o obowiązujące przepisy KPA

04-06.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł
11-13.06.2018r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.680,00 zł
18-20.06.2018r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.680,00 zł
25-27.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł

NIEPEŁNOSPRAWNI

Aktywizacja osób z niepełnosprawnością – szkolenie skierowane do pracowników rejestrujących oraz CAZ

04-06.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł
11-13.06.2018r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.680,00 zł
18-20.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł
25-27.06.2018r. Zakopane/Kazimierz Dolny 3 dni – 1.680,00 zł

INNE

1.Ochrona danych osobowych w PUP z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 25 maja 2018 roku

2. Młody na rynku pracy – walka z bezrobociem. Nowe wyzwania oraz szanse w okresie 2016-2020

3.Umiejętności interpersonalne. Praktyki dobrego managera. Motywowanie i ocena pracowników oraz zarządzanie zespołem

4.Sekretariat urzędu Pracy w praktyce realizacja ustawy o promocji zatrudnienia.

5. Pracowni działu organizacyjnego – administracyjnego w Urzędzie Pracy.

6. Zarządzanie zespołem w firmie/ administracji publicznej – doskonalenie kompetencji kierowniczych skutecznego kierownika /mangera

04-06.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł
11-13.06.2018r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.680,00 zł
18-20.06.2018r. Zakopane/Kraków/Szczawnica 3 dni – 1.680,00 zł
25-27.06.2018r. Zakopane/Kraków 3 dni – 1.680,00 zł