Pobierz Kartę Zgłoszeniową.

Zgłoszenie prosimy przesłać na fax. (012) 266-73-81

 

 

 

  • Zapewniamy uczestnikom dowóz na miejsce szkolenia
  • Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób
  • Organizujemy szkolenia na miejscu - cena już od 220 zł
    za osobę