Karta zgłoszeniowa

 

Pobierz Kartę Zgłoszeniową.

Zgłoszenie prosimy przesłać mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Klauzula informacyjna – RODO

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Global Consulting Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Smolki 13, 30-513 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy, nr KRS: 0000360641, NIP: 679-304-21-65; REGON: 121282708, Kapitał zakładowy: 30 000,00 PLN.

Dane kontaktowe administratora danych osobowych

Global Consulting Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Smolki 13, 30-513 Kraków, telefon/fax 12 266 73 81, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Inspektor ochrony danych osobowych

Korzystając z przysługujących praw Global Consulting Sp. z o.o. nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Cele przetwarzania danych osobowych

Global Consulting Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe swoich Klientów w celu prawidłowej realizacji usług obejmujących prowadzenie kursów i szkoleń otwartych, zamówień na przeprowadzenie szkoleń zamkniętych, doradztwa, projektów rekrutacyjnych oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że dane osobowe odnoszą się do realizacji umów wielostronnych.

Prawa osób, których dane są chronione

Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),

b) do sprostowania przekazanych danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),

c) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” zgodnie z art. 17 RODO),

d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dobrowolność zgody na przetwarzanie danych

Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna. Dotyczy to w szczególności ofert handlowych i działań marketingowych. Wyrażona zgoda powinna mieć formę pisemną.

Konsekwencje nieudostępnienia niezbędnych informacji

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy czyli uczestnictwa w szkoleniach, kursach, seminariach czy projektach finansowanych ze środków UE. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

Generalnie dane osobowe i zgody na ich przetwarzanie są przechowywane do czasu wycofania zgody. W odniesieniu do realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej dokumentacja i dane osobowe przechowywane są przez 10 lat. W przypadku informacji potrzebnych do wystawiania dokumentów poświadczających uczestnictwo w kształceniu czas przechowywania danych jest ograniczony do 5 lat.

Dostęp do danych osobowych

Na podstawie art. 29 RODO, dostęp do danych mają tylko upoważnieni pracownicy lub osoby, którym zostały udzielone stosowane pełnomocnictwa.

Przekazywanie danych, zautomatyzowane przetwarzanie, profilowanie

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, chyba że taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie przewiduje się zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym stosowania wobec tych danych profilowania.

Legalność przetwarzania danych osobowych

Dane kontaktowe i dane osobowe uczestnika kursu są pozyskiwane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO,ustawa o ochronie danych osobowych) oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi oświaty i obowiązków jednostek prowadzących działalność edukacyjną w zakresie kształcenia ustawicznego.

Adekwatność gromadzonych danych osobowych

Aby w pełni chronić prywatność gromadzimy tylko niezbędne dane osobowe potrzebne do zawarcia lub wykonania umowy. Nie wykraczamy poza obszar wyznaczony przepisami prawa.

Postanowienia końcowe

Każda osoba ma wybór, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Wszelkie sprawy dotyczące ochrony prywatności i zawiązane z przekazanymi danymi osobowymi prosimy kierować droga mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Regulacje prawne – przepisy o ochronie danych osobowych

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. UE – Seria L Nr 119 z 4 maja 2016 roku.

 

 

  • Zapewniamy uczestnikom dowóz na miejsce szkolenia
  • Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób