Metodologia

 

       Szkolenie jest procesem zmiany. W naszych działaniach przede wszystkim:      

  • budujemy osobiste, indywidualne i stabilne relacje z naszymi Klientami,
  • wskazujemy narzędzia, środki i sposoby doskonalenia kompetencji i rozwoju pracowników,
  • realizujemy nowatorskie metody szkoleniowe, wspólne działanie i zabawę, edukację interaktywną i ćwiczenia praktyczne,
  • kształtujemy indywidualne umiejętności otwartego komunikowania się, motywujemy do działania według jasnych zasad,
  • pracujemy w złożonym z wybitnych osobowości zespole.

      Celem każdego szkolenia jest wypracowanie w uczestnikach nawyku korzystania z nowo nabytej wiedzy oraz umiejętności. Dlatego blisko 80% warsztatu to ćwiczenia interaktywne, na które nasi Trenerzy kładą główny nacisk. Uczymy poprzez wymianę doświadczeń. Praktyczne odgrywanie ról z własnego życia zawodowego lub innych Osób powoduje, że uczestnicy lepiej poznają swoje emocje, reakcje, sposób myślenia i reagowania innych ludzi. Stosujemy różnego rodzaju metody w procesie kształcenia. Aktywizujemy i inspirujemy naszych uczestników poprzez: burze mózgów, case study, wymianę doświadczeń, gry symulacyjne, wykłady teoretyczne, prezentacje sprawiając, że dobrane metody nauczania angażują uczestników i wyzwalają w nich twórczą energię i konstruktywną zmianę.

 

 

  • Zapewniamy uczestnikom dowóz na miejsce szkolenia
  • Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób