Współpracujemy z wybitnymi ekspertami, certyfikowanymi trenerami, praktykami. Kadra naszej firmy posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu profesjonalnych szkoleń. Wszyscy, którzy tworzą naszą grupę, to ludzie z prawdziwą pasją i rozległymi zainteresowaniami. To profesjonalni fachowcy i wspaniali ludzie, którzy towarzyszą Państwu w rozwoju zawodowym i osobistym podczas szkolenia.

 

Magister pedagogiki , doświadczony  pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia.  Ukończone studia  licencjackie z zakresu doradztwa zawodowego, studia magisterskie interwencja kryzysowa. Studia podyplomowe na Wydziale ekonomi  Specjalista i praktyk w dziedzinie pośrednictwa pracy, współpracy z pracodawcami, partnerami Urzędu Pracy. Zdobyta wiedza, doświadczenie i profesjonalizm pozwalają na prowadzenie szkoleń dla pracowników świadczących usługi rynku pracy

 

Doświadczony i ceniony przez uczestników trener-praktyk, Absolwentka Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  praktyk Publicznych Służb Zatrudnienia certyfikowany trener, (posiadający kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń ) praktyk w dziedzinie doradztwa i pośrednictwa zawodowego

 

Socjolog, praktyk z ponad 20 letnim stażem pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia. Wieloletni członek Powiatowej Rady Zatrudnienia. Przez 7 lat  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, od lipca 2015 roku Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Magister socjologii, ukończone studia licencjackie z zakresu doradztwa zawodowego. Zdobyta wiedza, doświadczenie i profesjonalizm pozwalają na prowadzenie szkoleń dla wszystkich pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia

 

Specjalista ds. programów z 8 letnim doświadczeniem zawodowym.Koordynator projektów realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programów specjalnych finansowanych z Funduszu Pracy. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu "Zarządzanie Projektami", posiadający
certyfikat Prince 2 Foundaition.

 

Kancelaria Adwokacka Adw. Macieja Zaborskiego świadczy usługi prawne zarówno w zakresie indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy.
Oprócz szeroko pojętego doradztwa prawnego dotyczącego kwestii pracowniczych, działalność Kancelarii koncentruje się na reprezentowaniu pracowników oraz pracodawców w rozwiązywaniu sporów pracowniczych i sporów zbiorowych, głównie w postępowaniach sądowych.
Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, opracowywania wewnętrznych regulacji, takich jak regulaminy pracy i wynagradzania.
Praktyka Kancelarii dotyczy również kwestii pokrewnych, takich jak między innymi ochrona i przetwarzanie danych osobowych czy prowadzenie działalności gospodarczej.

Celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownicy Kancelarii regularnie uczestniczą
w szkoleniach oraz konferencjach, których tematyka związana jest z szeroko rozumianym
prawem pracy oraz czynnie uczestniczy w ich organizacji. Dzięki stałemu rozwojowi oraz
specjalizacji ukierunkowanej na tę dziedzinę, Kancelaria świadczy usługi najwyższej jakości.

 


 

 

  • Zapewniamy uczestnikom dowóz na miejsce szkolenia
  • Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób